> ДАНЪЧНО ПРАВО

Съветите в областта на данъчното право, които даваме никога не са изолирани и не се отнасят само до данъчното право в неговия тесен смисъл. Познаването на различните сфери на търговския оборот ни дава възможност да предлагаме иновативни решения за данъчно планиране в контекста на новото данъчно законодателство и търговските сделки.

Ние предлагаме прецизен съвет по въпроси, които оказват влияние на търговските дружества, като сливания и преструктурирания, като цяло, продажби на активи, стратегическо данъчно планиране, данъчно проучване, съвместни дейности, финансирания, капиталови пазари, банки, процесуално представителство, преструктуриране и непреки данъци.