> Семейно и наследствено право

Адвокатско дружество “Пешковски и Карамелски” разполага с опитни и квалифицирани специалисти в областта на семейното и наследствено право. Ние предлагаме на нашите клиенти коректни и правилни решения, пълно правно обслужване, което включва:

• Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси
• Разводи - процесуално представителство пред съдебните органи
• Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна
• Издръжки
• Консултации и правно съдействие при осиновяване
• Изготвяне на завещания