> ТРУДОВО И ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

Адвокатско дружество “Пешковски и Карамелски” разполага с опитни и квалифицирани специалисти в областта на трудовото и осигурителното право.

Предлагаме на нашите клиенти изготвяне на трудови договори и договори за възлагане на управление, консултации относно прекратяване на такива договори, консултации по социално и здравно осигуряване, както и процесуално представителство по трудови дела.