> ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

Адвокатско дружество “Пешковски и Карамелски” предлага на своите клиенти правно консултиране, проучване на нормативната база и изготвяне на писмени становища във връзка с режима за  лицензиране на застрахователните дружества и дейността на застрахователни брокери и агенти;

        * Правно консултиране на български и чуждестранни застрахователни дружества, застрахователни брокери и агенти;
        * Правно консултиране и изготвяне на застрахователни договори и свързани с тях документи;
        * Процесуално представителство при застрахователни спорове и ликвидация на щети.