> НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Адвокатско дружество “Пешковски и Карамелски” има дългогодишен и богат опит в предоставянето на правна защита по наказателни дела. Нашите адвокати предлагат комплексно обслужване, което включва оказване на пълно съдействие и съвети през всички етапи и фази на процеса: от повдигане на обвинение в досъдебното производство до произнасянето на окончателен съдебен акт на последна инстанция.