> Търговско право

Ние предоставяме нашата професионална подкрепа, за да осигурим стабилност на търговските взаимоотношения на нашите клиенти. Във всеки един от случаите по-долу бизнес ориентирания и правилно структуриран съвет е от критично значение за жизнеспособността и просперитета на клиентската работа. И точно това е, което предлагаме ние. Нашите правни съвети в областта на търговското право покриват:

• договорите относно търговия на едро и дребно
• договореностите за извършване на съвместна дейност
• договори за доставка и производство
• обезпечаване на търговските договори
• договори за наем и лизинг
• франчайзинг
• застраховане
• финансиране на внос и износ
• договори, касаещи информационните технологии, интелектуалната собственост