> АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Адвокатско дружество “Пешковски и Карамелски” има дългогодишен опит като партньор на общински, държавни институции и граждани. Нашите адвокати се отличават с изключително добро познаване на нормативната уредба в тази област на правото. Предлагаме пълно правно обслужване, което включва консултации и съдействие в производството по издаване на различни видове административни актове, включително лицензи и разрешителни, обжалване на административни актове. Процесуално представителство по административни дела пред всички инстанции.