> НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СТРОИТЕЛСТВО

България е един от най-динамичните и бързо развиващи се пазари на недвижими имоти в Европа. Сериозен интерес в тази област е деклариран от инвестиционни фондове, български и чуждестранни строителни компании и частни инвеститори.

Задълбочения опит, който имаме и отличното познаване на пазара на недвижими имоти означава, че нашите клиенти ни се доверяват за получаване на практични правни решения на планираните от тях сделки с недвижими имоти. Да използваме своята бизнес преценка и да взимаме предвид законовите изисквания е от значение, както и при индивидуална сделка с недвижим имот, така и при инвестиционни проекти с по-значителен обем.

Предоставянето на правни съвети в областа на недвижимите имоти от страна на aдвокатското дружество е разделено на два основни потока:

Консултиране на корпоративни клиенти

Нашият екип има възможността да се справи с всички въпроси, касаещи недвижими имоти и произтичащи от различни търговски сделки и в частност от банкови, инвестиционни и инфраструктурни проекти и сделки. Ние имаме ресурсите да предоставяме правни съвети на изключително ниво в рамките на цялостния процес на инвестиционен проект свързан с недвижимите имоти, включително.

    * Структуриране на сделки с недвижими имоти
    * Проектиране и строителство
    * Правен анализ на правото на собственост, включително и подземния кадастър и инфраструктура
   * Проучване на предвижданията на съотвеното градоустройство, които могат да се отразят на ефективността на застрояване
    * Финасиране на придобивания на недвижими имоти
    * Извършване на съвместна дейност
    * Данъчни ефекти на инвестициите в недвижими имоти
    * Дружества със специално предназначение, насочени към инвестициите в недвижими имоти
    * Структуриране на продажбите
    * Управление на жилищни недвижими имоти и търговски площи
    * Проблеми на опазване на околната среда
    * Процесуално представителство
    * Хотели
    * Преструктуриране на проекти, свързани с недвижими имоти и намиращи се във финасови затруднения

Консултиране на индивидуални инвеститори

Ние целим да предоставим на нашите клиенти напълно интегрирана и комплексна правна и административна услуга при правното представителство по сделки с недвижими имоти в България.